4. Models de color

4.2. Síntesi additiva i subtractiva

Figura 28. Sistema de colors llum. Primaris additius
Font: G. Ambrose; P. Harris (2006). Color (pàg. 17). Barcelona: Editorial Parramon.
Figura 29. Sistema de colors pigments. Primaris subtractius
Font: G. Ambrose; P. Harris (2006). Color (pàg. 17). Barcelona: Editorial Parramon.

El diagrama superior mostra els colors primaris per síntesi additiva. La superposició del vermell i el verd produeix el color groc; la superposició del vermell i el blau, el magenta, i de la superposició del blau i el verd, en resulta el cian. Cada primari additiu representa un component de la llum blanca, de manera que, quan es posen tots els colors junts es produeix el blanc.

El diagrama inferior mostra els primaris per síntesi subtractiva i, si hi parem atenció, veurem que són els colors secundaris del diagrama anterior (primaris additius). La superposició de dos primaris subtractius deixa visible un sol primari additiu. El blau resulta de la superposició del cian i el magenta. El cian i el groc superposats generen el verd. El magenta i el groc combinats produeixen el vermell. La superposició dels tres colors subtractius dona com a resultat el negre, això expressa que no es reflecteix la llum.