1. El color

1.2. Llum i color

Hi ha una relació directa entre el color, la llum i la percepció de la imatge. Isaac Newton (1643-1727) va ser qui en va descobrir les seves bases científiques quan va relacionar la llum blanca i la seva descomposició en els diferents colors i quan va definir el negre com l’absència de llum. Encara haurà de passar un segle, a mitjan segle xix (1865), perquè James Clerk Maxwell descrigui que la llum és una ona electromagnètica composta per oscil·lacions de camps elèctrics i magnètics.

Figura 1. La percepció del color

Fins ben avançat el segle xx la imatge estava basada en l’ús de la matèria i els pigments –síntesi subtractiva del color– però, amb l’arribada de la tecnologia digital i el desenvolupament dels programaris d’infografia, la imatge ha passat a estar profundament associada a la síntesi additiva del color, la que treballa a partir de la descomposició de la llum, ja que la visió de la imatge digital es produeix en un mitjà definit per la llum.