5. Repte 5. Sistemes

5.4. Objectes

El capítol 10 del llibre està destinat a parlar de l’orientació a objectes (OO). Tot i que l’OO és una eina molt potent a l’hora de programar, especialment amb projectes grans, també incrementa la complexitat dels programes, per la qual cosa no la veurem durant aquest curs. Tot i així sí que voldríem fer-vos una pinzellada de què és per si voleu provar els exemples del llibre.

La gràcia de l’OO és que totes les operacions que es facin amb aquest compte sempre es faran amb les funcions definides a l’objecte. I si tenim un programa més gran que necessita accedir a les dades del compte, només ho farà mitjançant les funcions de l’objecte. D’aquesta manera tota la gestió del compte queda més controlada, ja que el nombre de funcions que hi accedeixen és limitat i estan agrupades.