1. Repte 1. Dibuixos

1.9. Processing

És possible que a aquestes alçades de curs hagueu llegit a diferents llocs la paraula Processing i us pregunteu què és. Vegem-ho.

Tot i que els programes creats amb Processing es poden arribar a executar en un navegador, no és fàcil ni el més recomanable, a causa que cal instal·lar un plugin que permeti l’execució de Java al navegador.

p5.js està creat per la fundació Processing per a poder incloure Processing al navegador. Les instruccions de dibuix de p5.js són les mateixes que fa servir Processing i els canvis que hi ha entre els dos llenguatges són el resultat de les diferències que hi ha entre el JavaScript i el Java. Afortunadament, aquests canvis no són molt grans i passar el codi de p5.js a Processing i viceversa no és complicat.

Tot i tenir la mateixa base i el mateix objectiu, hi ha algunes diferències remarcables entre Processing i p5.js. Processing té més anys i és tot un entorn de programació. En conseqüència, té força extensions que permeten, per exemple, crear un pdf a partir del dibuix creat. Per la seva banda, p5.js està començant però, a poc a poc, va creixent i oferint opcions que abans estaven limitades a Processing.

L’avantatge principal de p5.js és el fet que es pot executar de forma nativa a qualsevol navegador. Gràcies a això, es poden incloure animacions i imatges generades al moment a qualsevol pàgina web.