5. Repte 5. Sistemes

5.1. Introducció

Els paràmetres que podem utilitzar per a crear aquest sistema poden ser una determinada retícula, colors, tipografies, entre d’altres. En aquest repte, veurem a fons dos temes diferents. Per una banda, veurem com crear funcions. Ara ja estem fent servir funcions, ellipse() o rect() són funcions. Aprendrem a crear-ne de noves i com fer-les servir. Per altra banda, veurem com fer servir els arrays, un tipus de variables que ens permetrà guardar molts valors. A més, veurem dos temes més una mica per sobre, només perquè tingueu consciència de la seva existència, però sense entrar-hi a fons.

Els temes que treballarem a fons es corresponen als capítols 9 «Functions» i 11 «Arrays» del llibre. Els altres dos, sobre els quals només en farem una ullada, són el 10 i el 12. I amb això haurem fet una revisió completa del llibre de referència de l’assignatura i tindrem una bona base de programació que ens ajudarà a poder generar els nostres dissenys de manera dinàmica.