1. Repte 1. Dibuixos

1.6. Dibuix lliure

A banda de totes les funcions que ens permeten dibuixar formes, amb p5.js hi ha una manera de poder dibuixar qualsevol forma: indicant tots els punts que conformen la figura.

Tot i que els exemples del llibre són prou clars (3-18 i 3-19), fem una ullada a les instruccions implicades:

  • beginShape() indica l’inici del dibuix lliure. Compte, no marca cap punt, es fa servir per a indicar que es comença el dibuix lliure. Podem indicar paràmetres a aquesta funció per a canviar la manera com fa el dibuix. Podeu consultar el manual de referència per a veure les seves possibilitats (són unes quantes).
  • vertex() serveix per a indicar els punts que conformaran la figura.
  • endShape() indica el final del dibuix lliure. Si no li indiquem cap paràmetre, el dibuix quedarà obert. Si li indiquem com a paràmetre la constant CLOSE, tancarà el dibuix dibuixant una línia des del darrer punt fins al primer.

Comentaris

El capítol 3 del llibre finalitza parlant sobre els comentaris. Malgrat que en aquests primers exercicis poden semblar poc importants, el cert és que posar comentaris al codi que escrivim, és la millor manera de deixar clar en tot moment què fem o què volem fer en aquell tros de codi.

En JavaScript (i, per tant, en p5.js) els comentaris es posen posant // i escrivint el comentari a continuació. Tot el que hi hagi des de // fins al final de la línia es considera un comentari i no s’executa.

En els comentaris acostumem a explicar què fa aquell tros de codi o per què serveix una determinada operació que fem. També es pot fer servir perquè no s’executi una determinada instrucció. Al llibre, trobareu alguns exemples d’ús dels comentaris.