1. Repte 1. Dibuixos

1.5. Canviar el color

Tenim dues funcions que ens permeten acolorir les nostres figures. La funció fill() determina el color de la part interior de la figura i la funció stroke() el color de la vora.

Si només posem un nombre, s’entendrà que és un color entre blanc i negre. El 0 correspon al color negre i el 255 al blanc. Tota la resta de colors són diferents tonalitats de gris. Qualsevol nombre més gran que 255 es tractarà com si fos 255 i qualsevol nombre menor que 0 es tractarà com a 0.

Colors

Podem determinar els colors amb què pintem les nostres figures de diverses maneres. La més habitual serà fent servir el model RGB (Red, Green, Blue). Seguint aquest model, per a cadascun dels colors, 0 serà apagat i 255 totalment lluminós. Podem jugar amb qualsevol valor intermedi per a aconseguir colors més foscos o més clars.

Dibuixem quatre cercles amb quatre tonalitats diferents de blau:

function setup() {
 createCanvas(480, 120);
 background(255);
 noStroke();
}

function draw() {
 fill(0,0,0);
 ellipse(90, 60, 80, 80);
 fill(0,0,80);
 ellipse(180, 60, 80, 80);
 fill(0,0,160);
 ellipse(270, 60, 80, 80);
 fill(0,0,255);
 ellipse(360, 60, 80, 80);
}

El resultat d’executar aquest codi és:

A l’entrada del manual de referència corresponent a la funció fill() hi ha una explicació de les diferents maneres de determinar el color.

Transparència

Podem fer que les nostres figures tinguin transparència, afegint un paràmetre més a les instruccions fill() i stroke(). Aquest paràmetre extra (a què s’acostuma a anomenar alfa) indica la transparència de l’objecte (o de la seva vora).