3. Repte 3. Interaccions

3.1. Introducció

Amb els reptes anteriors hem après a dibuixar, fer repeticions, usar variables i, fins i tot, moure els nostres dibuixos. Ara ja estem en condicions de fer un nou pas: interaccionar amb l’usuari.

En aquest repte treballarem el capítol 5 del llibre, «Response», que tracta d’escriure codi que «respon» a la interacció amb l’usuari.