4. Repte 4. Moviments

4.1. Introducció

En aquest repte treballarem tres temes força diferents.

Per una banda, veurem com importar imatges i adaptar-les a les nostres necessitats. Això ens obre moltes possibilitats perquè podrem afegir fotografies o imatges a les nostres creacions. Tanmateix, presenta un inconvenient, per a importar imatges no podrem fer servir l’editor de p5.js, per la qual cosa haurem de fer servir l’entorn local de programació que vam definir en el repte anterior.

El segon tema que veurem serà com escriure textos al canvas fent servir diferents tipografies que, o tindrem al nostre servidor o aprofitarem les que estiguin disponibles a internet.

El tercer i darrer tema que treballarem en aquest repte és el moviment. Si bé ja hem vist com canviar de lloc els nostres dibuixos, ara veurem com simular moviment.

Els capítols del llibre que treballen aquests tres temes són el 7 «Media» i el 8 «Motion».