4. Recomanacions finals

A continuació, us aportem unes recomanacions generals per a la redacció del TFG, especialment per a l’elaboració d’una memòria de qualitat, ben documentada i que reflecteixi i justifiqui el vostre TFG.

Adequació i llenguatge

Assegureu-vos que el text segueix un ordre lògic. Dividir-lo en tres parts sol ajudar: introducció (presentació del tema, objectiu, justificació, context i metodologia), desenvolupament (disseny i execució) i conclusions. Utilitzeu un llenguatge formal i neutre. No oblideu que un TFG és un treball acadèmic que pot ser, fins i tot, divulgat posteriorment. Per tant, cal ser rigorós en la seva escriptura.

Cal adequar el text a un cert grau de formalitat a partir de la forma impersonal o la primera del plural i mantenir-la al llarg de tot el treball. També cal adequar el text a l’objectiu comunicatiu i al coneixement que l’audiència pugui tenir sobre el tema.

Lèxic

Cal garantir que el lèxic sigui genuí, complet, variat i que transmeti el vostre saber sobre la matèria i el treball, sempre tenint en compte el destinatari, l’objectiu del treball i la seva formalitat. Useu la terminologia de la vostra matèria experta, sigueu rigorosos i precisos, i no doneu la sensació d’ambigüitat o d’assumpcions genèriques. D’altra banda, useu un llenguatge sempre respectuós i just en nom de la igualtat.

Revisió

És molt important que la gramàtica i l’ortografia siguin impecables, i que el vostre TFG no tingui errors de picatge. Reposeu el text i feu una revisió visual global (tipus de lletra, títol, paginació, interlineat, espais en blanc que sobren) i també una comprovació gràfica. Reviseu bé l’ortografia, la puntuació, la sintaxi, els connectors, l’estructura global i els paràgrafs, l’estil, el sentit i les convencions del text (abreujaments, símbols, xifres, ús no sexista de la llengua i igualitari, majúscules, minúscules, citacions i referències).

Bibliografia

Cal fer referències sobre d’on ve qualsevol informació que no sigui original de l’autor del treball, tant si són citacions literals com si es parafrasegen. Sempre és una bona idea, i que us recomanem, combinar les citacions amb reflexions genuïnes i ben argumentades.

Tingueu sempre a mà els recursos de citació bibliogràfica que proveeix la UOC i feu-los servir de model. Sobretot, en la memòria, heu d’incloure una bibliografia detallada, però si en algun moment del text heu de citar algun autor, recordeu fer-ho seguint les convencions bibliogràfiques de la UOC.

Consells de bonus track

  • Busqueu i compareu diferents fonts.
  • Què s’ha fet abans? Creeu una llibreria d’exemples de treballs/projectes que tinguin relació amb el vostre. La idea no és tenir un gran volum de material i de referències simplement per tenir-les, però és important que us prengueu el temps d’investigar el que es pot aplicar i el que no en el vostre TFG.
  • No subestimeu el poder de la planificació: l’èxit del vostre TFG dependrà d’aquesta. Sigueu conservadors amb aquesta i no poseu massa optimisme en els temps.
  • Utilitzeu els recursos que la UOC té a la disposició dels estudiants (biblioteca, campus, referències, etc.).
  • Previsió: mentre esteu en una etapa del TFG, feu un cop d’ull a les següents. Una visió i enteniment global de l’estructuració del TFG i de les PAC és necessari.
  • Comunicació: Demaneu feedback i seguiu l’assessorament dels professors i dels consultors. Així, si hi ha errors o aspectes que no van pel bon camí encara tindreu l’ocasió de remeiar-ho abans de les avaluacions finals.
  • Sigueu autocrítics amb el vostre treball i també observeu els vostres progressos des d’una mirada externa.
  • Tingueu en compte que el TFG és important per a la vostra futura carrera professional i que serà un pes pesat en el vostre currículum i portafolis. Val la pena donar el millor de vosaltres mateixos, és una carta de presentació.
  • Considereu-ho com un producte o servei que pot arribar a ser usat o desenvolupat en profunditat més endavant o, fins i tot, pot arribar a ser publicat per diferents canals i altres persones més enllà de la data de comunicació final.