1. Com m’ajudarà aquesta guia?

Aquesta guia d’estudi proposa una visió i una orientació sobre què és i com elaborar amb èxit un treball final de grau en sis passos senzills. El treball final de grau és la culminació de tots els nostres esforços durant el grau; volem que aquest llueixi i que, a més, combini tots els nostres aprenentatges. Per això cal fer-lo dedicant el temps necessari a cada etapa.

Aquesta guia pretén ajudar-vos davant d’aquest desafiament emocionant, explicant pas a pas com enfocar el treball final de grau i com desenvolupar-lo i, sobretot, orientar-vos sobre quina part del TFG serà treballada en la seva corresponent prova d’avaluació contínua (PAC).

La finalitat de la guia també és resoldre dubtes genèrics que puguin sorgir durant l’elaboració del TFG i, sobretot, posar l’accent en la memòria, que us servirà per a argumentar i descriure tota la tasca.

La metodologia proposada us permetrà abordar-lo d’una manera clara i, d’altra banda, també podreu usar aquesta guia de referència per a consultar com ha de ser l’estil i l’adequació que s’aconsella que segueixi el treball. A més, us servirà per a trobar pautes de citació bibliogràfica. Usarem un llenguatge clar que generi un marc de reflexió i pensament davant l’aventura apassionant de final de grau.