3. Els sis passos senzills del TFG

3.4. Disseny i execució

3.4.1. Fases bàsiques

Per a desenvolupar quelcom primer és necessari investigar sobre el tema o objecte per a saber si, de manera prèvia, ja hi ha algun element o línia investigada o serà quelcom que es fa per primera vegada. D’aquesta manera podem saber si ja hi ha algun referent que s’ha de seguir o pot ser completament innovador. Una vegada tingueu els antecedents, serà el moment de processar la informació, organitzar-la i analitzar-la a fi de, ara sí, donar peu al desenvolupament del disseny.

Per tant, aquesta és indubtablement la fase que us consumirà més temps i es tracta del moment de posar-hi el coll de debò. Des del punt de vista d’un treball «professionalitzador», que és el que us concerneix, la materialització del vostre TFG es realitzarà durant aquesta fase.

Per al disseny i execució, sigui quin sigui el vostre producte a dissenyar, necessitareu definir almenys quatre fases bàsiques:

  1. La creació d’un briefing segons les anàlisis i cerca dutes a terme. És la definició del producte concret a dissenyar, la seva audiència, els seus competidors, els beneficis/febleses principals del producte, la personalitat-valors-atributs del producte, marca, persona…), les seves funcionalitats… També sostraureu les paraules clau que defineixen el vostre projecte i us ajudaran a crear un concepte o idea coherent amb la vostra recerca i objectiu.
  2. Exploració visual d’idees i concepte. Una vegada tingueu definit com serà el vostre projecte, és el moment de pensar en possibles direccions diferents, conceptes o propostes coherents amb el briefing a partir d’esbossos, moodboards, wireframes, etc. segons les necessitats del vostre projecte.
  3. Elecció d’una direcció i prototipatge. En aquest punt, valorareu els encerts o desencerts dels conceptes explorats i triareu el més encertat o coherent amb els objectius del briefing. És quan entrem en la fase de «Fallar ràpid per a encertar aviat»: quan es va prototipant, es poden enriquir les idees generades prèviament, és a dir, el prototip de la solució o producte no ha de tenir ni molt menys totes les opcions o característiques a què podem arribar a aspirar posteriorment, sinó que s’aniran incorporant a mesura que traguem, per exemple, la versió beta, la primera versió, etc. i s’anirà millorant gràcies al feedback amb els nostres usuaris.
  4. Desenvolupament i execució del disseny final. Durant la creació d’un prototip, decidim els elements que s’inclouran, on i de quina manera i, fins i tot, com interactua l’usuari amb aquests: el sistema de color, les tipografies, els missatges, el llenguatge, els diferents elements gràfics, la jerarquia de la informació, etc. Per això, és en aquesta etapa quan s’arriba a conclusions sobre si falta o sobra alguna cosa en el que estiguem dissenyant i aconseguim executar el disseny final.

Aquesta fase conté una tipologia d’accions que depenen fortament del contingut del TFG. A l’apartat «Possibles punts adicionals» s’adjunten possibles exemples de factors adicionals a considerar dins d’aquesta fase.