2. Què és un treball final?

2.1. Definició, dades, resultats i expectatives

Un treball final (TF) és el colofó final del grau a què heu dedicat tantes hores de treball i estudi. Durant aquest podreu desenvolupar aspectes relacionats amb el pensament crític, els processos de documentació i de bibliografia, i també d’experimentació i execució.

Serà una oportunitat perquè pugueu exercitar el vostre pensament crític, la vostra curiositat i la vostra capacitat d’experimentació i d’anàlisi. Per a ser pràctics, us  recomanem, encara que no és obligatori, que el vostre TFG giri entorn d’aquelles disciplines o PEC que us hagin cridat més l’atenció, sia perquè les heu superat satisfactòriament o les heu gaudit més durant el seu acompliment.

El TFG és un requisit per a obtenir la titulació: és un port d’arribada o la fi d’un viatge, però també s’ha d’entendre com la llavor d’un nou inici que us obrirà nous horitzons.

Les deu dades essencials del TFG

 1. Dura un semestre
 2. Segueix un mètode de treball
 3. És una tasca individual
 4. Teoria i pràctica van de la mà
 5. La memòria és la pedra angular
 6. Comporta molta càrrega de treball
 7. Creareu un producte
 8. Els consultors us guiaran
 9. És un repte divertit
 10. Establireu contactes amb moltes disciplines

Resultats i expectatives

 • Realitzareu un petit projecte o un prototip mitjançant wireframes que donarà solució a una problemàtica real o possible. De manera alternativa, podreu fer una recerca si així ho requereix el vostre treball.
 • Integrareu durant la seva realització plantejaments culturals, artístics i instrumentals seguint una metodologia crítica i argumentada.
 • Aplicareu mètodes adequats de recerca i desenvolupament per a l’objecte d’estudi.
 • Elaborareu una memòria i una producció seguint uns processos rigorosos.
 • Ho aconseguireu mitjançant una planificació adequada.
 • Qualsevol tipus d’audiència serà potencialment capaç d’entendre, de manera clara i precisa, la vostra solució o proposta.