5. Exemples de treballs finals

A l’enllaç següent trobareu alguns exemples de TFG d’alumnes de la UOC que us poden ser de referència per la seva qualitat i bon fer: http://disseny.folio.uoc.edu i  https://mosaic.uoc.edu/tag/experiencias/.

En el moment de la confecció d’aquesta guia, no hi ha exemples del grau de Disseny i Creació Digital, però a continuació indiquem tres treballs que destaquen per la seva originalitat i aportació a la societat, bona execució i una documentació adequada del procés.

TFG: Disseny d’una aplicació mòbil per a la consulta personalitzada d’ajudes, beques i subvencions

Autor: Joan Plazas Borràs

En aquest projecte l’autor va realitzar el disseny d’una aplicació per a un dispositiu mòbil, el seu manual d’identitat gràfica, la creació d’una marca anomenada «Comunicació alternativa», el seu manual d’usuari i un vídeo de presentació.

És un projecte en què cal destacar el poder de conjunció de moltes de les assignatures que va cursar en el grau de Multimèdia i, per tant, va poder expandir els coneixements en aquestes i portar-les a la pràctica.

No solament es tracta d’una molt bona idea perquè afegeix i aporta en un camp que és famós per la poca accessibilitat als continguts (beques i subvencions), sinó que, a més, està molt ben executat i presentat.

TFG: Anàlisi d’una narració interactiva sobre la Primera Guerra Mundial

Autora: Cristina Fusté Giró

Aquest tipus de treball seria una mena d’híbrid entre el professionalitzador i l’investigador en l’àmbit de la interacció. L’autora analitza com la linealitat de la història d’un webdoc divulgatiu sobre la Primera Guerra Mundial a The Guardian pot ser diferent per a qualsevol usuari i com deixar que l’usuari triï com vol que sigui la narració.

Es va ficar de ple en les entranyes de la narració i va treure una sèrie de conclusions sobre això:

  • El webdoc trenca amb l’esquema de la representació fílmica alliberant l’espai i el temps.
  • L’usuari pot navegar pels diferents apartats amb control propi i autonomia per a avançar d’una manera no lineal.

Una de les imatges generades per l’autora mostra la descomposició del webdoc pel que fa a la seva navegació alhora que aquest ofereix el contingut per capítols.

TFG: Chord: una xarxa per a potenciar la música en viu

Autor: Francisco Durán Aparici

L’autor va dissenyar pel seu TFG una plataforma a què va batejar com Chord. Aquesta es va dissenyar seguint un procediment iteratiu i va desenvolupar l’arquitectura de la informació i el disseny de les interfícies, wireframes i prototips de baixa resolució i pixel-perfect.

Amb la finalitat de mantenir vius els circuits de música en viu i reforçar l’escena local, l’autor va voler amb aquesta plataforma fomentar la col·laboració i la cohesió dels músics.

Aquest TFG és interessant perquè s’han compaginat molt bé els interessos personals del creador amb una voluntat de millorar un aspecte de la societat i, a més, es van conjugar molt bé tots els aprenentatges i tecnologies adquirides durant el grau.