2. Què és un treball final?

2.2. Tipus de treballs

De forma general i independentment del tipus de titulació (grau, màster o postgrau), hi ha tres tipus de treballs i, a l’inici, haureu d’escollir amb quina tipologia us sentireu més còmodes:

  1. TFG professionalitzador. A partir d’una necessitat real o possible que us imagineu, es tracta de desenvolupar una idea i una solució plasmada per mitjà d’un mockup o prototip per a obtenir un producte o servei per als usuaris. Per exemple, una app, un servei interactiu amb una funció específica, una plataforma online per a un negoci, una web, el redisseny d’un servei existent o que imaginem, etc. Les persones amb esperit emprenedor es poden sentir còmodes amb aquesta modalitat de treball i, a més, podria ser la base per a continuar el projecte en el futur.
  2. TFG investigador. Aquest tipus de TFG pretén apropar-se o simular el model d’un article acadèmic. És, per tant, el relat d’una recerca acadèmica i dels resultats obtinguts. Arran de fer-se una pregunta, establir uns objectius i formular una hipòtesi, es defineix un mètode d’anàlisi i s’escullen uns materials per a desenvolupar la recerca. En la metodologia de recerca, s’utilitzaran mètodes quantitatius (enquestes, anàlisi de dades) o qualitatius (entrevistes, observacions, indagació sobre el terreny, etc.). Amb tot això s’elaboraran unes conclusions. Per exemple, un cas d’estudi, una anàlisi de l’impacte d’una nova tecnologia web en usuaris, un estudi d’usabilitat d’una app, etc. Les persones a què els agradaria apropar-se al món acadèmic i a la recerca podrien triar aquesta opció com a punt de partida.
  3. TFG de creació artística. Es tracta d’un treball de creació i exploració artística, personal i original, sobre un tema relacionat amb el grau en què s’evidencia, de forma clara, un alt nivell de qualificació en l’ocupació de les idees i arguments, tant visuals com escrites. La part essencial d’un TFG de tipologia «Creació artística» és un resultat de naturalesa molt variada: sia dibuixos, pintures, escultures, fotografies, vídeos, dissenys, còmics, performances, coreografia, instal·lacions o qualsevol altra modalitat de creació artística contemporània, de qualitat artística professional i la documentació de tot el procés creatiu i de les diferents fases de creació. Les persones que vulguin dedicar-se a un àmbit artístic podrien escollir aquest tipus de treball.

En el vostre cas i per la pròpia naturalesa i els estudis cursats en el grau de Disseny i Creació Digitals, és més comuna una dedicació a la tipologia professionalitzadora, ja que el conjunt de les matèries s’adiu més amb aquesta línia.