3. Els sis passos senzills del TFG

3.3. Planificació/calendari

L’organització de les tasques, la seva estructura i el maneig dels temps és essencial en el TFG i serà, en bona mesura, la clau de l’èxit. Heu arribat al final del grau i segurament la multitasca és quelcom que teniu molt incorporada en la vostra vida diària. És probable que tingueu moltes coses per fer en el vostre dia a dia i solament mitjançant l’organització sistemàtica podreu tenir una visió clara i global de la viabilitat del treball i dels temps que heu de dedicar-li, com i quan encaixa en la vostra rutina. La planificació us estalviarà presses d’última hora, estrès i sobresalts. A causa que el TFG serà un esforç extra, heu de poder disposar del temps necessari per a realitzar un treball de qualitat i solament mitjançant un bon pla d’acció ho podreu aconseguir.

Els esquemes tipus planning/calendari poden ser d’una gran utilitat i us ajudaran a crear una rutina. Amb això anireu desgranant cada tasca, assignant-li un temps concret en funció de la dificultat i dels objectius. Com en tot, cal treballar sense pressa però sense pausa i amb consciència dels nostres bioritmes personals. Aquest exercici de planificació, també us ajudarà a visualitzar cada pas que necessitareu fer i, gràcies a l’establiment de fases i temps, el vostre treball anirà evolucionant al llarg de les setmanes sense haver de carregar-vos amb grans pics de feina al final, que és el que sol causar ansietat. Les metes i objectius que us marqueu també han d’estar ben compaginats amb les vostres tasques habituals (treball, família o altres activitats) sabent que aquest semestre haureu de dedicar una mica més de temps de l’habitual al grau.

Un dels models de calendari que us pot ser útil en aquesta fase és el cèlebre diagrama de Gantt. Bàsicament és un recurs gràfic que exposa el temps de dedicació previst per a diferents tasques al llarg d’un temps total determinat, però sense mostrar la relació de les tasques entre si. Malgrat haver estat inventat ja fa temps, a les acaballes del segle XX, encara se segueix usant en bona mesura. El diagrama està compost per un eix vertical on s’estableixen les activitats que constitueixen el treball que s’executarà i un eix horitzontal que mostra en un calendari la durada de cadascuna.

Model de calendari basat en el diagrama de Gantt

Si ho preferiu, actualment hi ha molts programaris disponibles que us poden ajudar en la tasca de gestionar el vostre projecte: Asana, Basecamp, Trello… i molts altres. La majoria d’aquests ofereixen una prova gratuïta durant un temps o, fins i tot, de manera indefinida, i es tracta d’eines molt comunes per a realitzar treballs en línia, i també per a compartir recursos i feedback amb altres equips. En el vostre cas, com que és un projecte individual us podria simplement servir per a organitzar-vos o per a mostrar el procés als tutors i professors de la UOC. Solen ser interfícies molt intuïtives i fàcils d’usar que, a més, són utilitzades amb freqüència en l’àmbit professional. Especialment per a aquelles persones que estiguin interessades en una nova incorporació al món laboral, pot resultar ser una bona oportunitat apropar-se a aquestes plataformes amb l’excusa del TFG. Un dels avantatges d’aquestes plataformes és que moltes d’aquestes també tenen integrat un calendari o pot ser sincronitzat amb el vostre Google Calendar (si esteu acostumats a usar Google).

Quan aneu desgranant totes les subfases, anireu assignant a cadascuna de les tasques una durada estimada que sigui coherent amb la seva complexitat, dificultat i profunditat en relació amb les vostres competències. Algunes de les subfases que haureu de planificar són l’execució o el desenvolupament, la revisió, la correcció, la presentació… encara que cada persona en aquesta fase de «Planificació» podrà llistar totes aquelles activitats que li anirà bé visualitzar al llarg del temps. Com més realista, específic i detallat sigui el calendari, més us ajudarà en el desenvolupament del projecte, per la qual cosa també és essencial incloure en aquest les dates especials del calendari (festius, ponts, vacances, etc.).

Alguns enllaços interessants sobre la gestió de projectes són:

A més, és important que feu un seguiment periòdic de la planificació al llarg de tot el TFG. És recomanable anar revisant si es compleixen les dates marcades i les tasques assignades a cada moment. Així, us podeu anticipar a variacions en la planificació que us poden provocar canvis de dedicació en certs moments o dificultar el compliment dels vostres objectius. Així matei, una revisió constant de la planificació també us permet proposar canvis realistes i a temps, segons l’estat del projecte, que no han de suposar un problema.