3. Els sis passos senzills del TFG

3.6. Presentació i defensa

Paral·lelament a la memòria i atès el caràcter acadèmic del TFG, aquest també és avaluat d’una manera una mica diferent a la resta d’assignatures que haureu cursat fins al moment. La presentació i defensa del treball compta amb dues parts: la presentació i les preguntes del tribunal.

Presentació

L’estudiant farà una presentació en què es resumeixi els aspectes més importants del TFG en uns 20 minuts. Aquesta presentació la podreu gravar on vulgueu i haureu d’enviar un enllaç a un vídeo o un arxiu adjunt.

Com fer un bon vídeo de presentació?

 • Presentar-vos a vosaltres i el vostre treball.
 • Demostreu coneixement del tema, sigueu sintètics i aneu al gra.
 • El contingut clau i fonamental de l’exposició ha de ser el següent:
  • Objecte, objectius, metodologia, justificació i estructura del treball.
  • Idees principals del treball.
  • Conclusions més significatives i més interessants del treball (també els seus límits i els seus punts forts principals).
 • Es poden usar notes: solament com a suport us pot ajudar el Power Point o qualsevol altra eina, o fins i tot, el paper, però no amb la finalitat de llegir o recitar.
 • Intenteu no estar nerviosos i, abans de gravar-vos, assageu molt i amb el cronòmetre a mà.
 • Seguiu un guió.
 • No llegiu, transmeteu seguretat.
 • Parleu sense pausa, però sense pressa i amb claredat.

Preguntes del tribunal

A la fi del semestre, durant el període que es concretarà més endavant, l’estudiant haurà de respondre unes quantes preguntes i qüestions que li farà un tribunal format per 2-3 persones.