Taller de forma i composició: Marc conceptual i catàleg d'exemples


Gemma San Cornelio Esquerdo PID_00244601
Primera edició: febrer 2017

6. Moviment

6.3. Repeticions

La repetició d’elements gràfics crea un ritme que agrupa els elements en una entitat més gran. A més, el ritme afavoreix el moviment, la sensació cinètica. Això tindria relació amb la llei de dos principis de Gestalt que postula que la semblança afavoreix l’agrupació.
Cactus, Huerto del Cura, Gemma San Cornelio, 1996.

Cactus, Huerto del Cura, Gemma San Cornelio, 1996.

 

La repetició és, sens dubte, un dels recursos més utilitzats en el treball de disseny amb mòduls [1] que, al seu torn, té una traducció pràctica en un gran nombre d’aplicacions de disseny gràfic i tèxtil. En l’estil art déco, la repetició d’elements decoratius en el marc i estampat de la imatge hi és molt present, tal com podem observar en el treball de Mucha sobre la base de la repetició del triangle.

Anunci de cigarros Job, Alphonse Mucha, http://masterpieceart.net/alphonse-mucha/, domini públic.

Anunci de cigarros Job, Alphonse Mucha, http://masterpieceart.net/alphonse-mucha/, domini públic.