Taller de forma i composició: Marc conceptual i catàleg d'exemples


Gemma San Cornelio Esquerdo PID_00244601
Primera edició: febrer 2017

6. Moviment

6.2. Estabilitat, dinamisme i ritme

6.2.3. Composició en diagonal

Sens dubte, la composició en diagonal és la més dinàmica i, en alguns casos, a més de generar il·lusió de moviment, genera desassossec. La composició en diagonal va ser àmpliament utilitzada per artistes com ara Ribera, que destacava les figures en posicions forçades en alguns casos.

Altres autors, com ara Modigliani, han utilitzat aquest recurs que atorga dinamisme. En aquest cas, també acompanyat per la presència de corbes que exageren i donen força.
Reclining Nude, Amedeo Modigliani, 1917, Open Access for Scholarly Content (OASC) via Met website.

Reclining Nude, Amedeo Modigliani, 1917, Open Access for Scholarly Content (OASC) via Met website.

 

En aquesta fotografia s’utilitza com a referència la diagonal reforçada pel braç, tot i que amb línies més rectes.
Cartes, Gemma San Cornelio, 1997.

Cartes, Gemma San Cornelio, 1997.

 

En aquest cas, gairebé abstracció geomètrica, fa la sensació que l’edifici hagi de caure.
Mesquita Xúquer, Gemma San Cornelio, 1996.

Mesquita Xúquer, Gemma San Cornelio, 1996.