Taller de forma i composició: Marc conceptual i catàleg d'exemples


Gemma San Cornelio Esquerdo PID_00244601
Primera edició: febrer 2017

6. Moviment

6.1. Introducció

Segons Dondis, el moviment és probablement una de les forces visuals més predominants en l’experiència humana i la percepció del moviment  és una cosa present en tot allò que veiem, inclús les imatges estàtiques (pàg. 79). De la mateixa manera, Bruce Block coincideix amb Dondis en la idea que el moviment és el primer element que atrau l’atenció. El moviment es produeix més literalment en el camp audiovisual per desplaçament de la càmera, però no s’ha d’oblidar el moviment produït pel recorregut que realitzen els ulls de l’espectador en mirar la imatge, tal com hem vist fins ara.

A més, tal com expliquen Ràfols i Colomer (2016), el moviment en l’audiovisual s’expressa per mitjà del temps. En una imatge estàtica el temps permet aprofundir en la lectura, mentre que en una imatge en moviment el temps implica transformació (March, 2011).

En el quadre de Van Gogh, el moviment es produeix a partir de la direcció de les pinzellades en cadascun dels elements representats; a més a  més, la repetició de les pinzellades i els patrons de color confereixen ritme a la pintura.
Wheat Field with Cypresses, V. van Gogh, 1889, Open Access for Scholarly Content (OASC) via Met website.

Wheat Field with Cypresses, V. van Gogh, 1889, Open Access for Scholarly Content (OASC) via Met website.

 

En el cas de la fotografia, la captura del moviment resulta més evident. En aquesta imatge la posició dels dofins marca el moviment vertical.
Oceanogràfic, Gemma San Cornelio, 2014.

Oceanogràfic, Gemma San Cornelio, 2014.