Taller de forma i composició: Marc conceptual i catàleg d'exemples


Gemma San Cornelio Esquerdo PID_00244601
Primera edició: febrer 2017

4. Jerarquia visual

4.2. Forma, color i espai en la composició

D’acord amb Sherin, allò que determina com apareix un element dins d’una composició n’és la col·locació, la grandària, el color, l’equilibri, la repetició i altres variables visuals. Manipulant la forma és possible crear una il·lusió òptica i fer que un espai bidimensional tingui profunditat, que els elements s’apropin o s’allunyin, i puguin ser així estàtics i dinàmics (Sherin, 2012, pàg. 50).

A la imatge següent, pertanyent al cartell de la pel·lícula La gata sobre la teulada de zinc, la figura d’Elizabeth Taylor en primer pla, fent que la seva mà esquerra se surti de l’enquadrament, marca una profunditat espacial que també es reforça per la textura del foc situada en un tercer pla en el fons.
Cat on a Hot Tin Roof, Reynold Brown, 1958, dominio público.

Cat on a Hot Tin Roof, Reynold Brown, 1958, dominio público.