Més sobre producció gràfica


Àlex Sánchez PID_00244381

4. Postimpressió

4.2. Vídeos d’interès

 

Tècniques d’envernissat, relleu, estampació

Breu introducció animada a aquestes tres tècniques. Facilita algunes operatives interessants a tenir en compte des de l’autoedició dirigides a aquests processos.

 

Encunyat digital (plòter de tall)

Presentació d’un fabricant del seu dispositiu digital de tall sobre diferents suports i possibilitats gràfiques.

 

Enquadernació

Breu introducció divulgativa (en castellà) als diferents tipus d’enquadernació, així com els orígens i els processos.

 

Enquadernació industrial editorial d’impressió digital

Presentació comercial detallada (en anglès) del procés d’enquadernació de llibres impresos en impressió digital.

https://www.youtube.com/watch?v=Rgkr2akN1uA
[vídeo: Inserción desactivada por petición del autor]

 

Enquadernació industrial editorial d’impressió òfset

Presentació comercial detallada (en anglès) del procés d’enquadernació de llibres impresos en impressió digital.