Més sobre producció gràfica


Àlex Sánchez PID_00244381

2. Impressió digital

2.2. Vídeos d’interès

 

Comparació entre impressió digital i impressió òfset

Animació (en castellà) força il·lustrativa de comparació dels dos sistemes d’impressió en relació amb diversos paràmetres.

Vídeo (en anglès) on es comparen ambdós processos des del punt de vista productiu i de qualitat.

 

La impressora d’injecció (inkjet)

Vídeo divulgatiu (en castellà) de presentació de com funciona una impressora digital d’injecció de tinta.

Vídeo promocional (en anglès) d’HP sobre el funcionament i els avantatges d’un cartutx de tinta HP.

 

La impressora digital (làser o de tòner)

Vídeo divulgatiu (en castellà) de presentació de com funciona una impressora digital de tòner.

Vídeo divulgatiu (en anglès) de presentació de com funciona una impressora digital de tòner.

Vídeo promocional (en castellà) d’HP sobre el funcionament i els avantatges d’una impressora digital de tòner HP.

 

Impressió digital mitjançant plòter

Vídeo de presentació (comercial) d’HP on es mostren diversos dispositius de la marca, i les possibilitats gràfiques de la impressió digital.

 

Impressió digital directa sobre tèxtil

Vídeo de presentació (comercial) d’un impressor digital tèxtil. Permet observar diferents dispositius i la impressió dels productes corresponents.

Vídeo de presentació (comercial) d’un impressor digital tèxtil una mica més detallat.

Permet observar el procés de preparació del suport i la impressió dels productes corresponents.

 

Termoestampació sobre tèxtil mitjançant vinil

Vídeo complet de presentació del procés de generació digital, i tall de la pel•lícula de vinil, preparació de suport i col•locació de la pel·lícula i impressió final.

 

Digital wrapping (vinil)

Vídeo de presentació d’HP (en anglès, subtitulat en castellà) sobre aplicacions del vinil i la tècnica d’instal·lació coneguda com a wrapping.