Més sobre producció gràfica


Àlex Sánchez PID_00244381

1. Impressió analògica

1.2. Vídeos d’interès

 

Flux de treball

Flux introductori per complet amb grafismes (en castellà).

Una introducció al flux de treball. Caldria matisar alguns paràmetres, però l’aproximació pot ser útil com a visió panoràmica del procés.

Explica el procés de creació gràfica, des de l’autoedició digital fins a l’obtenció del producte gràfic físic final.

Procés d’autoedició interessant, que presenta fases com els diferents tipus d’originals, el layout, la maquetació i la imposició. També s’aborden paràmetres com l’art final, la resolució, el trapping o el sagnat.

S’aborda la preimpressió des del flux CTFilm, seguit d’una explicació esquemàtica del procés òfset. L’exemple proposat es tanca amb el guillotinat i l’enquadernació, que donarà lloc a un llibre.

Explicació menys detallada (en anglès), però interessant, que mostra imatges dels dispositius i dels resultats de cada procés en relació amb la impressió òfset (plec i bobina), detallant especialment la postimpressió en revistes.

 

Explicació procés òfset (en anglès)

Animació sintètica del procés bàsic d’impressió òfset. La part final mostra una interessant reflexió sobre aquest sistema. Els costos d’impressió disminueixen a mesura que s’incrementa el tiratge.

Una animació breu d’un fabricant de coixins que mostra el procés d’impressió òfset.

Vídeo de mostra del procés que presenta un dispositiu CTP, seguit d’una màquina de 6 cossos. A continuació, presenta una animació de la impressió que realitza un cos d’impressió òfset.

Animació de mostra del procés que presenta un dispositiu CTP de filmació de planxa tèrmica directa, i la següent impressió òfset.

 

Òfset plec (comercial = fullets publicitaris). El procés

Mostra del procés sense veu, només música. S’inicia la panoràmica des de la imposició per a seguir el filmat de planxes. A continuació, es mostra el muntatge de planxes, l’ajustament de la màquina i l’inici de la impressió en plec. Aquesta impressió es fa en una màquina de 8 cossos, per la qual cosa la impressió quadricròmica resultant serà a doble cara.

Es mostra el control de qualitat sobre la taula de control mitjançant la lectura pel dispositiu corresponent de la tira de control del plec imprès. El procés finalitza amb el guillotinat de la pila de paper de sortida, i el posterior paletitzat dels fulls impresos.

 

Òfset plec. La màquina (una simulació de l’interior de la màquina)

Vídeo animat (sense música ni veu) d’una Heidelberg Speedmaster XL de 7 cossos.

L’animació mostra l’estructura completa de la màquina. Presenta el dispositiu d’entrada i una simulació de l’interior dels cossos impressors, així com dels tambors de transferència del plec imprès entre cada cos. Finalment es mostra la pila de sortida que inclou assecador assistit.

 

Òfset plec. La màquina (una impressió real)

Vídeo (en anglès) d’una Roland de 10 cossos i d’una Heidelberg de 5 cossos. En aquest cas, es mostren dues màquines reals en un procés real d’impressió. Cada operació s’acompanya d’una breu però útil explicació subtitulada. A més, es presenta el control del treball des de la taula de control, i s’aborda breument la composició de les tintes.

S’explica l’ajustament de color de la màquina en funció de la tinta a transmetre.

Finalment podem observar el guillotinat i l’enquadernació, en aquest cas, d’una revista.

 

Òfset plec. Subministrament de tinta a màquina

Animació que mostra, de forma tècnica i detallada, el procés i circuit d’alimentació de tinta als diferents cossos impressors d’una màquina.

 

Òfset rotativa. El procés i la màquina

Vídeo introductori a l’òfset de rotativa (de diari). Explicació de la generació de les planxes òfset mitjançant CTP. També s’explica la tècnica del tramat i de la separació quadricròmica (CMYK), per tal de poder imprimir imatges modulades cromàtiques (fotografies).

 

Òfset rotativa. Procés d’impressió de diaris

Vídeo divulgatiu (en anglès) de presentació i explicació del procés detallat de preimpressió, impressió i distribució d’un diari. Les màquines simulen conduir la presentació.

[https://www.youtube.com/watch?v=yIOHeSNPUGY]
(vídeo no disponible)

 

Òfset rotativa. Subministrament de tinta a màquina

Animació que mostra, de forma tècnica i detallada, el procés i circuit d’alimentació de tinta als diferents cossos impressors d’una màquina.

 

Òfset plec enfront de rotativa

Vídeo introductori i demostratiu (en anglès) en el qual, a partir de dues revistes, un professional explica les diferències entre ambdós sistemes visualitzables en la impressió.

 

Rotogravat. El procés

Explicació senzilla a partir de vídeo i simulació, que il·lustra com es grava la forma impressora i com és la impressió en rotogravat.

Passi de diapositives introductori del procés d’impressió rotogravat. Mostra parts animades amb generació de cilindres, i en la part final aborda avantatges i limitacions d’aquest sistema.

Vídeo d’una màquina d’un cos imprimint. Permet visualitzar la senzillesa del cos impressor, i constatar la impressió sobre pel·lícules plàstiques en continu.

 

Rotogravat. Generació del cilindres rotogràfics i gravat

Vídeo molt complet que mostra els diferents tipus de generació dels cilindres de rotogravat. La presentació inclou tant imatges com simulacions en què, de forma molt detallada, el fabricant explica el procés de fabricació i gravat dels cilindres.


(en castellà)


(en anglès)

 

Flexografia. Generació de la forma impressora flexogràfica

Introducció (en anglès, però subtitulada en castellà) de la flexografia per part d’un dels fabricants líders de software de disseny, d’empaquetatge per flexo i de dispositius de filmació de planxes flexo ESKO. El vídeo mostra una simulació de la generació digital del fotopolímer flexogràfic (en planxa o en continu) mitjançant un dispositiu CDI del fabricant. També es presenten els productes d’empaquetatge imprimibles amb aquesta tecnologia.

Vídeo (en anglès) no tan detallat d’un fabricant de dispositiu de filmació directa de formes impressores per flexografia.

 

Flexografia. La màquina d’impressió

Vídeo (en anglès) avançat d’una màquina molt especialitzada del fabricant líder per a empaquetatge BOBST. Mostra diversos paràmetres tècnics força interessants que poden ajudar a complementar els coneixements sobre aquest sistema d’impressió.

Resulta especialment interessant l’apel·lació a la reproducció completa de la gamma cromàtica de Pantone, molt important per a l’empaquetatge. Tècnicament pot ser il·lustratiu l’abordament que fa el vídeo, en la part final, del paràmetre cabdal de la pressió en la impressió flexogràfica.

 

Serigrafia. Curs de serigrafia complet

Curs llarg, però força il·lustratiu i detallat, del procés complet serigràfic amb diverses
variacions.

Són vuit capítols de 26 minuts cadascun (només els 20 primers minuts fan referència a la serigrafia, els següents minuts són d’altres sistemes)

Capítol 1. Introducció a la serigrafia i explicació del marc

Capítol 2. La rasqueta o espàtula i primera impressió (stencil)

Capítol 3. Emulsionat i impressió

Capítol 4. Impressió en màquina (una tinta i vàries tintes)

Capítol 5. Impressió en màquina (una tinta i vàries tintes)

Capítol 6. Recuperació del marc

Capítol 7. La impressió tèxtil

Capítol 8. Tintes convencionals de serigrafia (acríliques o viníliques = base solvent = assecat per evaporació)

 

Serigrafia. Impressió de gran format

Vídeo on es mostra la generació de la pantalla i impressió sobre grans formats per a serigrafia industrial.

 

Tampografia

Vídeo (en castellà) d’un impressor tampogràfic que explica les possibilitats d’impressió de la tampografia.

Vídeo (amb titulacions en portuguès) que mostra les diferents fases, des de la creació de l’art final digital fins a la impressió tampogràfica del producte final.

 

Tipografia (letterset) actual per a impressió amb efecte vintage

Vídeo musicat de presentació d’una tipografia, que de forma pràcticament artesanal produeix productes gràfics molt concrets però interessants per l’efecte característic de la tipografia.

Vídeo (en anglès) de presentació més detallada d’una tipografia, que de forma pràcticament artesanal produeix productes gràfics molt concrets però interessants per l’efecte característic de la tipografia.