Més sobre producció gràfica


Àlex Sánchez PID_00244381

3. Materials

3.2. Vídeos d’interès

 

Paper. Fabricació

Vídeo introductori divulgatiu (en anglès) sobre el procés complet de fabricació del paper, des de la tala dels arbres fins a la configuració del full final.

Vídeo introductori divulgatiu (en castellà) sobre el procés complet de fabricació del paper, des de la tala dels arbres fins a la configuració del full final. Introducció a l’estucat.

 

Paper. Formats

Vídeo introductori divulgatiu (en castellà) sobre el format DIN A i els seus derivats.

Aproximació matemàtica, però sobretot permet entendre de forma gràfica la generació matemàtica dels diferents formats relacionats.

Vídeo introductori divulgatiu (en anglès) sobre el format DIN A i els seus derivats.

Interessant aproximació als formats en l’àmbit continental i anglosaxó en funció dels formats corresponents.

Vídeo comparatiu (en anglès) entre els formats de paper de la sèrie DIN A i els formats US Letter.

Vídeo explicatiu (en anglès) sobre formats de llibre.

 

Paper. Propietats

Animació introductòria divulgativa sobre les propietats i característiques del paper.

 

Cartró corrugat

Vídeo introductori divulgatiu (en anglès) sobre origen, avantatges, components i procés de fabricació del cartró corrugat i les caixes de cartró.

Vídeo introductori divulgatiu (en castellà) sobre la fabricació del cartró corrugat i la impressió de les caixes de cartró. També es mostra l’encunyació per a la generació de caixes i estoigs.

 

Complexos (productes multilaminats per a empaquetatge)

Vídeo introductori divulgatiu (en anglès) sobre el procés de fabricació dels complexos d’aquest líder en fabricació d’empaquetatge en complexos. Mostra des de la tala dels arbres fins a la configuració del bric final.

Vídeo introductori divulgatiu (en castellà) sobre el procés de fabricació dels complexos per a empaquetatge, des de la tala de la matèria primera fins a la configuració de l’envàs final.

 

Plàstics o pel·lícules sintètiques

Vídeo introductori divulgatiu (en castellà) sobre l’origen, els tipus, les aplicacions i la fabricació dels diferents polímers.

 

Fabricació de tintes òfset

Vídeo explicatiu (en anglès) sobre la formulació, propietats i característiques de la tinta. Aproximació interessant a la diferència entre tintes procés i tintes planes.

 

Fabricació de tintes d’impressió digital

Vídeo divulgatiu (en castellà) sobre la formulació, les propietats i les característiques de la tinta per a impressió digital.

 

Tipus de guies Pantone

Vídeo introductori (en anglès) sobre els diferents tipus de guies Pantone i les codificacions corresponents.

Vídeo (en anglès) sobre els diferents tipus de guies Pantone.

Vídeo (en anglès) que explica la guia Pantone Colour Bridge i la seva relació amb la impressió CMYK. N’explica l’ús per a diverses sortides impreses, i també per a pantalla.

 

Consecució d’una tinta Pantone a peu de màquina per òfset

Demostració real en taller de com obtenir una tinta referenciada per la guia Pantone a partir de la barreja controlada de dues tintes Pantone.

 

Consecució d’una tinta plana per serigrafia

Demostració real (comercial) de com obtenir una tinta referenciada a partir de la barreja controlada de tres tintes per impressió serigràfica.

 

Fabricació de planxa òfset

Vídeo explicatiu (en castellà), força detallat i animat, de la casa AGFA que explica la generació de la planxa des de l’obtenció de la matèria primera fins a l’obtenció de la planxa enllestida per a la filmació.

(en anglès)