Archives Nationales

Archives Nationales. Agència: Integral Ruedi Baur

Descripció

Un dels objectius de la identitat visual dels Arxius Nacionals de França era reflectir les nocions d’acumulació i emmagatzematge. Amb aquesta finalitat es va dissenyar una família tipogràfica. El sistema de senyalització reflecteix aquestes característiques tot formalitzant de forma corpòria aquestes lletres en funció de la seva ubicació dins l’espai. Per exemple, fora de l’edifici, les lletres apareixen com cubs de formigó, mentre que a l’interior la profunditat de les lletres es redueix per a formar identificacions direccionals al vestíbul d’entrada. El gruix es redueix encara més en aplicacions de paret, fins que perden tot el volum dels arxius, que es pinten a les parets. Consulteu aquest cas d’estudi i observeu com el dissenyador ha jerarquitzat els diferents tipus de senyals en funció d’aquesta variable del gruix. Quines altres variables creieu que ha aplicat per organitzar la informació?

Enllaç

http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/131