Introducció

L’ordre en què un treball de motion graphics es porta a terme es coneix com a línia de producció. Aquesta es compon d’una sèrie de tasques o etapes concretes, cadascuna completada en ordre, abans de passar a la següent (Crook i Beare, 2016, pàg. 164).

Les etapes necessàries per a la creació d’un projecte de motion graphics poden trobar-se en la línia de producció i s’identifiquen com a preproducció, producció i postproducció.