Ville de Metz

Ville de Metz. Agència: Integral Ruedi Baur

Descripció

Amb motiu de l’obertura del Centre Pompidou-Metz, la ciutat de Metz va voler crear un sistema de senyalització per a establir un vincle fort entre el nou museu i el centre de la ciutat. La proposta consisteix a crear un sistema d’identificació visual basat en l’ús de la tipografia com a articulador del missatge a través de la reacció als diferents contextos de l’espai. D’aquesta manera, el sistema no s’aplica de manera repetitiva al llarg de les diferents intervencions, sinó que s’adapta amb flexibilitat a les diferents necessitats (d’identificació i d’orientació) tot creant un conjunt coherent. Observeu aquest cas d’estudi i com reacciona la intervenció tipogràfica respecte al context tot creant ombres i transparències. Com valoreu aquests efectes?

Enllaç

http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/110