Lisbon Bikeway

Lisbon Bikeway. Agència: P-06 Atelier

Descripció

L’encàrrec d’aquest projecte per al carril bici al llarg del riu Tajo era definir un nou entorn urbà. A més de senyalitzar les rutes de bicicleta, la idea era seduir el visitant a explorar la zona. La senyalització marca els punts naturals d’interès i s’utilitzen recursos de llenguatge verbal, com ara onomatopeies i fragments de poemes per identificar-los. En aquest cas d’estudi, observeu com la paraula i la forma tipogràfica prenen el protagonisme. Observeu també com el mètode de reproducció escollit s’adequa perfectament a l’entorn urbà de la senyalística i el suavitza.

Enllaç

http://www.p-06-atelier.pt/2009/lisbon-bikeway–environmental/