Great Southern Rail Trail

Great Southern Rail Trail. Agència: Heine Jones

Descripció

La ruta Great Southern Rail Trail és una ruta ferroviària que connecta diverses ciutats
del sud d’Austràlia. L’estratègia de senyalització requeria el desenvolupament d’un document detallat que permetés la implantació del sistema en diferents etapes i per
part de diferents ajuntaments. En aquest cas d’estudi podeu veure alguns detalls del document d’estratègia dissenyat per proporcionar orientació per a la implementació del sistema al llarg del recorregut. Observeu com es detallen tant els aspectes de fabricació de cada senyals com els de col·locació en el recorregut.

Enllaç

http://www.heinejones.com.au/wayfinding/great-southern-rail-trail/