Grafting Architecture

Grafting Architecture. Agència: Bildi Graphics

Descripció

Per al Pavelló de Catalunya a la Biennal d’Arquitectura de Venècia, l’estudi Bildi Graphics va dissenyar un sistema de senyalística per a una exposició de caràcter efímer que fos respectuós amb les normes estrictes d’intervenció a l’espai públic de la ciutat de Venècia. Fixeu-vos en com es construeix la intervenció i els materials que es fan servir. Penseu que les decisions que s’han pres sobre els materials i el mètode de fabricació intervenen en la percepció que es té del conjunt del sistema? Quin missatge ens transmeten?

Enllaç

https://www.behance.net/gallery/26190981/Grafting-Architecture