Children at Play, Urban Signage

Children at Play, Urban Signage. Agència: Manel Gràvalos, Visible

Descripció

En el marc del festival de cultura contemporània Ingràvid de Figueres, Manel Gràvalos va realitzar un conjunt de senyals per a reivindicar un espai públic compartit i segur. A partir del pictograma que representa una nen es componen situacions de joc allà on circulen els cotxes. L’objectiu és provocar en els conductors una reflexió sobre el seu estatus de privilegi i la necessitat de crear un espai públic compartit i segur per als infants. En aquesta intervenció, els senyals convertits a escala 1:1 abandonen el llenguatge simbòlic i deixen de tenir una funció de comunicació objectiva per a esdevenir part del paisatge de la ciutat.

Enllaç

https://www.behance.net/gallery/30952441/Urban-signage