Château de Chambord

Tipologia

Château de Chambord. Agència: Integral Ruedi Baur

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte era encoratjar el públic a visitar no només el famós Castell de Chambord, sinó també el parc emmurallat que l’envoltava. El problema era que dos terços del jardí eren d’accés prohibit per al públic general ja que eren dominis de caça. Per tant, els visitants havien de poder caminar per les zones autoritzades sense entrar a les zones prohibides. Així doncs, el repte era permetre als visitants percebre el caràcter excepcional del lloc i alhora eliminar gairebé tots els signes de prohibició i direccionalitat que contaminaven visualment el parc fins aleshores. La proposta de Ruedi Baur va ser dissenyar tot un conjunt d’objectes tridimensionals que permetessin desbloquejar perspectives i acompanyar la visita tot fomentant una mirada curiosa. Observeu en aquest cas d’estudi com cadascuna de les famílies d’objectes que s’han dissenyat tenen una funció dins del sistema. Reflexioneu sobre quins són els trets característics de tots aquests senyals, que formen part del mateix sistema (materials, color, forma, etc.).

Enllaç

http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/29