Aeroport de Viena

Aeroport de Viena. Agència: Integral Ruedi Baur

Descripció

Aquest projecte de senyalística, desenvolupat per a l’extensió de l’aeroport de Viena, està dissenyat en estreta harmonia amb l’arquitectura d’aquest espai. Per tal d’assolir les necessitats funcionals del lloc, la proposta aplica la senyalística amb una família tipogràfica capaç de funcionar en múltiples llengües i un conjunt de pictogrames amb vocació universal. Per a situar aquests grafismes en harmonia amb l’estil arquitectònic es treballa l’aplicació a través de efectes de transparència i translucidesa tant dels materials com de les formes gràfiques. Observeu les fotografies d’aquest cas d’estudi amb detall i fixeu-vos en com s’apliquen les textures als pictogrames i tipografies. Valoreu també l’efecte de les transparències dels materials i com aquestes estratègies ajuden a transmetre un missatge de lleugeresa.

Enllaç

http://www.irb-paris.eu/projet/index/id/100