L’univers d’estils de la Univers d’Adrian Frutiger

Tipologia

 

Font: Internet Archive.

Descripció

La tipografía Univers, dissenyada per Adrian Frutiger els anys cinquanta, va ser uns dels majors èxits tipogràfics del segle xx pel fet que va venir acompanyada d’un sistema de numeració que identificava l’extens catàleg de pesos i gruixos que tenia la família Univers. Inicialment la Univers tenia vint variacions però actualment ja se’n poden trobar gairebé cinquanta!

El sistema de classificació de Frutiger consisteix en una graella on les fonts es classifiquen segons el gruix i l’ample/forma a partir d’una numeració de dues xifres on les desenes signifiquen gruix i les unitats ample o forma. Aquesta classificació no s’ha convertit en un estàndard, per tant no cal que us l’aprengueu. Però observar la graella de la Univers us servirà per entendre la diversitat d’estils que pot contenir una mateixa família tipogràfica. És a dir, una família com, per exemple, la Univers pot tenir fonts que responen als estils light, regular, bold, black, extrablack i alhora també ser extended, oblique, condensed, etc. Així que doneu un cop d’ull al catàleg de la Univers que hi ha a l’enllaç i després observeu atentament la graella de Frutiger de la imatge. Ara, feu l’exercici d’interioritzar la diversitat d’estils que pot tenir una mateixa família i com es diuen o es classifiquen.

Enllaç

https://archive.org/details/ATFFoundryUniversDebernyPeignotIP1968/mode/2up