Les sorprenents composicions d’Alexey Brodovitch per a Harper’s Bazaar

Tipologia

 

Font: Iconofgraphics.

Descripció

Alexey Brodovitch és famós per la direcció artística de la revista Harper’s Bazaar entre els anys quaranta i cinquanta del segle xx. El seu estil es caracteritzava per l’harmonia en la composició tipogràfica directament relacionant-la amb la fotografia de moda. Penseu que en aquella època, aquest tipus de composicions van ser molt trencadores. De fet, encara avui es pot trobar l’esperit tipogràfic de Brodovitch a la majoria de revistes de moda. Però el que us interessa del treball de Brodovitch és l’esperit juganer que impregnava la composició d’una doble pàgina, explorant al màxim el potencial expressiu de la combinació imatge i text en una pàgina. Observeu aquestes pàgines i fixeu-vos en com la columna de text ressegueix la mateixa inclinació del vestit o les mans de la fotografia. La pròxima vegada que hàgiu de compondre una doble pàgina amb una fotografia, penseu en quines línies us proporciona la fotografia i com podeu compondre el text per ressaltar-les.

Enllaç

http://www.iconofgraphics.com/Alexey-Brodovitch/