La dissenyadora automàtica de Karl Gerstner

Tipologia

 

Font: Eye Magazine.

Descripció

Karl Gerstner és un dissenyador reconegut com a pioner de la sistematització de la composició tipogràfica. Gerstner, format sota el paradigma de l’escola suïssa, sabia que l’estètica de la tipografia pot ajudar a la comunicació d’idees. Així que influenciat per aquest corrent estètic, va voler provar de produir una manera sistemàtica de compondre paraules de manera que significat i forma coincidissin, i ho va fer organitzant totes les possibilitats sistemàticament en un conjunt estructurat de paràmetres. Així va néixer el llibre Compendio para alfabetos (1972), un inventari ordenat de les possibilitats de l’escriptura que va organitzar en una caixa morfològica on es poden trobar diferents opcions per a la composició d’una paraula: forma de la lletra, mida, proporció, inclinació, color, direcció del text, expressió, etc. Per a Gerstner, aquesta caixa podia esdevenir una dissenyadora automàtica, ajudant a prendre decisions sobre com compondre una paraula. Doneu-hi un cop d’ull i intenteu compondre una paraula seguint algunes de les pautes que suggereix Gerstner a la seva caixa. Us ajuda a ser més creatius o creieu que us limita? Què en penseu?

Enllaç

http://www.eyemagazine.com/feature/article/theory-in-practice-extract