Herb Lubalin. El rei de la tipografia

Tipologia

a)

Font: Lubalin 100.

b)

Font: Lubalin 100.

c)

Font: Lubalin 100.

Descripció

Herb Lubalin va ser un dissenyador gràfic estatunidenc molt apreciat pel seu treball tipogràfic. A partir de la dècada dels cinquanta va començar a desenvolupar una important tasca editorial dissenyant revistes mítiques com Eros, Fact, Avantgarde i Up&Lower Case. El seu treball editorial es caracteritza per una gran austeritat en recursos combinada amb una brillant execució tipogràfica, molt dinàmica alhora que equilibrada. Observeu en el treball de Lubalin com sempre dona protagonisme a la forma tipogràfica per reforçar el missatge gràfic: a vegades substituint algun caràcter per crear una analogia entre la forma de la paraula i el seu significat (a), d’altres ajustant l’espaiat entre les lletres per crear unitat i generar impacte (b), i a vegades senzillament aplicant al text valors de mida exagerats respecte a la pàgina, només per deixar que la mateixa forma tipogràfica llueixi amb el seu màxim esplendor (c). No deixeu de consultar la pàgina web que es va fer per celebrar els cent anys del seu naixement, on es recopila bona part del seu llegat tipogràfic.

Enllaç

http://www.lubalin100.com/