Duolingo: quan la lletra s’adapta a la marca

Tipologia

 

Font: Johnson Banks.

Descripció

La tipografia és un dels elements estratègics en la construcció del caràcter d’una marca o producte gràfic. Té el potencial de dotar de caràcter i estil els vostres dissenys i per tant, l’elecció tipogràfica mai és fàcil. A vegades podeu centrar la vostra tria en els aspectes tècnics i funcionals, per exemple, si dissenyeu un producte editorial i necessiteu que sigui una família amb molts estils, o que cobreixi diferents llengües no romàniques ho teniu més fàcil perquè el catàleg de possibilitats es redueix, però i quan heu de triar la font per a un logotip? Aleshores el ventall de possibilitats és gairebé infinit, així que no us queda més remei que centrar la vostra elecció en el potencial semàntic de la forma de les lletres, comprovar que s’ajusti amb el missatge que voleu transmetre i, si cal, fer els ajustos necessaris per connectar forma i missatge. Aquest és el cas del redisseny del logotip per a Duolingo que teniu a l’enllaç adjunt. Fixeu-vos com, en comptes de triar una tipografia neutra, es va optar per redibuixar el logotip inspirant-se en la forma de la ploma del mussol de l’imagotip, tot relacionant millor el logotip amb l’imagotip. Després d’aquests ajustos a la marca, es va encarregar a un tipògraf el desenvolupament d’una família sencera feta a mida. Però no sempre es tenen els recursos per fer-ho. Així que quan feu un logotip, recordeu sempre de triar una família que transmeti valors similars als que té la marca que ha de representar, i si cal, feu algun ajust en alguna lletra per dotar el logotip d’encara més personalitat.

Enllaç

https://www.johnsonbanks.co.uk/work/duolingo