Classificació tipogràfica

Tipologia

 

Font: UnosTiposDuros.

Descripció

La classificació tipogràfica serveix per identificar i organitzar els milers de famílies que hi ha dissenyades. L’any 1962 l’Associació Tipogràfica Internacional (ATypI) va definir un estàndard a partir de la classificació de Maximilien Vox i va dividir les famílies en onze grups. En aquest article trobareu els diferents detalls que defineixen cada grup i exemples de famílies que formen part de la categoria. Observeu com bona part de les diferències estan en el serif, la modulació del traç vertical respecte a l’horitzontal i la inclinació de les contraformes de la o i la e minúscules.

Enllaç

https://www.unostiposduros.com/clasificacion-de-los-tipos/