2. Família tipogràfica

2.1. Què és la família tipogràfica?

Per molt boniques que ens puguin semblar les lletres de manera aïllada (les seves corbes subtils, els seus angles, els seus gruixos, etc.), la tipografia solament té sentit quan les lletres s’uneixen per formar paraules, paràgrafs i columnes de text.

El valor de la tipografia augmenta quan tots els detalls s’ajunten per distingir una font determinada, emfatitzant elements com el ritme o el color.

Una font completa és molt més que les vint-i-sis lletres bàsiques de l’alfabet llatí, els nombres i alguns signes de puntuació, com un signe d’interrogació o un parèntesi. Si volem treballar de manera professional amb la tipografia ens hem d’assegurar que aquesta sigui al més completa possible.