Restriccions

Interface Toolkit

Què és?

Les restriccions s’utilitzen per a limitar el rang d’accions que es poden executar en un sistema.

Un exemple típic d’una restricció consisteix en ocultar opcions, de manera que la tasca que estigui duent a terme l’usuari resulti més senzilla o sigui més difícil cometre un error. També hi ha restriccions físiques, que fan que un element solament es pugui utilitzar d’una manera determinada.

L’encaix d’un element en un altre es pot dissenyar com una restricció, de manera que solament es pugui produir si es combinen els dos elements correctes.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/file:Constraints-concentric-solid-modeiling.JPG

Implicacions en el disseny d’interfícies

En disseny d’interfícies, les restriccions s’utilitzen per a simplificar la usabilitat i minimitzar els errors. Les restriccions poden ser de dos tipus: físiques o psicològiques.

Físiques

S’utilitzen preferentment per a evitar accions accidentals. Per exemple, el botó per a eliminar un missatge es pot col·locar en una ubicació de la pantalla difícil d’arribar-hi.

En el cas de les interfícies de veu (per exemple, els chatbots), el sistema realitza un entrenament per a reconèixer l’usuari, de manera que pot restringir les opcions disponibles si no el reconeix o si aquest té un perfil determinat.

Psicològiques

Limiten el rang d’accions possibles mitjançant la manera en què els usuaris perceben el món.

Hi ha 3 tipus de restriccions psicològiques:

  1. Símbols. Limiten les accions possibles per mitjà del significat: el símbol restringeix el rang d’accions possibles.
  2. Convencions. Es basen en regles que l’usuari ha après prèviament, per a comunicar les limitacions.
  3. Mapes. Es basen en les relacions entre els elements, de manera que el context informa sobre el rang d’accions possibles.

a) Aquest símbol indica que solament hi poden accedir gossos amb corretja. b) El semàfor utilitza colors convencionals per a indicar quan es pot circular. c) En un termòstat, la capacitat de pujar o baixar la temperatura ve condicionada per factors interrelacionats.

Referències

Diversos autors «Visibility, Affordances, Mapping, Constraints, Conceptual models». Foundations of Human-Computer Interaction. Disponible a: https://foundationsofhci.wordpress.com/module-1/ [Data de consulta: 18 de gener de 2018].

Lidwell, W.; Holden, K.; Butler, J. (2010). Universal Principles of Design. Rockport.